Hildegard von Bingen is een inspirerende vrouw geweest op het gebied van kruidengeneeskunde. Ze leefde tussen 1098-1179 en leidde uiteindelijk een eigen klooster, nabij Bingen in Duitsland. Ze was mystica, kruidkundige, componeerde muziek en schreef boeken.

In haar werken schrijft ze over geneeskrachtige kruiden en planten, voeding, psychologie en edelstenen. Volgens haar is ziekte afkomstig van een disbalans tussen lichaam, geest en ziel. Hieronder volgt een korte uitleg van haar zienswijze.

Temperamenten leer

Hildegard haar zienswijze was gebaseerd op het kosmologische principe van Galenus waarbij de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht. Met de respectieve kwaliteiten: heet, droog, nat en koud in samenwerking met de vier lichaamssappen (gele gal , slijm, bloed en zwarte gal) een rol spelen. De lichaamssappen staan in verband met de humores (karaktereigenschappen), zo is iemand met te veel gele gal een cholericuseen, slijm een flegmaticus, zwarte gal een melancholicus en bloed sanguinicus. 

De onderlinge verhoudingen worden ook wel temperamenten genoemd (lees verder bij temperamentenleer voor meer info). Wanneer deze samenhangende elementen uit balans zijn, heeft dit invloed op de gezondheid en kan ziekte ontstaan. Om het lichaam in balans te krijgen dient men de juiste voeding, kruiden en edelstenen toe te passen. Een vurige aandoening werd volgens deze leer, verholpen met een element water kruid (tegenpool). Lichaam en geest komen weer in balans.

Anders dan haar voorgangers

Anders dan in het werk van Galenus was, dat Hildegard vond dat de mannelijke elementen (lucht en vuur) niet zwaarder aangeslagen mochten worden dan de vrouwelijke elementen (water en aarde).

In haar leer speelde vooral flegma ( vasthoudend slijm) een rol. Flegma kon volgens haar ontstaan uit alle vier de elementen. Bij elk mens kon men flegma hiërarchisch vaststellen d.m.v. één overheersend flegma en drie ondergeschikte flegmata verdeeld in 12 typen.

Ze beschrijft in het boek Liber vitae meritorum dat er in de mens 35 spirituele zielskrachten wonen. Deze zielskracht staan in verbinding met het lichaam en de daarbij horende organen. Op deze manier kan door onderzoek, de samenhang tussen lichamelijke en psychische problemen, worden uiteengezet.

Tevens was ze de eerste persoon die schreef over vrouwelijke kwalen en vrouwelijke seksuele belevingen. Daarnaast vond ze dat eigen verantwoordelijkheid nemen, een belangrijke voorwaarde is voor een gezond en tevreden leven.

Visioenen en muziek

Naast de geneeskundige boeken Causae et curae en Fysica (deze twee werken zijn bekend onder Liber Subtilitatum (Het boek van subtiliteiten 1150), schreef Hildegard tevens boeken met daarin haar visioenen. De kerk was in eerste instantie argwanend over haar werk, maar Hildegard won vertrouwen bij de kerkelijke gemeenschap.

Ze kreeg zelfs toestemming en aanmoediging van de Paus om haar werk voort te zetten en op deze manier kon ze haar eerste boek Scivias (Ken de wegen van de Heer) afronden. Ze maakte nog twee visioen boeken: Liber vitae meritorum (Boek van de verdiensten van het leven, 1148-1163) en Liber Divinorum Operum (Boek van Goddelijke werken, 1163).

Hildegard componeerde muziek en gebruikte daarbij een eigen taal en schrift (neologismen). Ze wordt daarom gezien als de oudste persoon in de kunsttalen.

Heilig verklaring

Ze boekte veel successen op grond van haar doorgekregen informatie. Volgens verschillende bronnen is het niet helemaal duidelijk welke stukken in haar boeken verkregen zijn door kennis en welke stukken door haar visioenen.

Hildegard stierf op 17 september 1179 op 81 jarige leeftijd. Getuigenissen vertelden dat er licht op haar scheen, toen ze stierf. Precies zoals ze had beschreven in haar visioen.

In Duitsland werd ze beroemd. Op 10 mei 2012 is ze heilig verklaard en sindsdien wordt ze in de katholieke kerk geëerd. In Duitsland dragen veel therapeuten haar zienswijze nog steeds uit.  

De wetenschap onderzoekt op dit moment veel van haar werken, omdat sommige van haar geneeskundige adviezen in de praktijk lijken te werken.

Gebruikte bronnen:

Randy Wolf (2003), De vier temperamenten -Gezond en evenwichtig leven dankzij klassieke inzichten-, Haarlem, Altamira-Brecht BV.

Elling. A., Asseldonk. T., (2006) leerboek Traditionele Europese Natuurgeneeskunde, Genemuiden.

Strehlow, W. (2012) De psychotherapie van Hildegard van Bingen -Genezen met de kracht van de ziel- Uitgever: Create My Books & Shop My Books.

https://nl.wikipedia.org/wiki/