elementen

De Grieken hadden bedacht dat het natuursysteem een cyclus is ,waarbij de verschillende natuurelementen met elkaar in verbinding staan. Filosoof Empedocles (ca.492-ca.432 v. Chr.) wordt gezien als de grondlegger van de natuurfilosofie waarbij hij natuurelementen onderscheidde in aarde, water, lucht en vuur. Vanuit deze leer is de temperamentenleer ontstaan.

De elementen water, aarde, lucht en vuur

Aarde 

De aarde staat symbool voor de grond. De aarde is vast en is stevig. Je kunt er niet doorheen kijken en als je graaft in de aarde, vind je opnieuw aarde. Aarde gaat daarom vaak over de fundering, basis, vaststandigheid en stevigheid. Aarde is het meest stoffelijke (of dichte) element van de natuurelementen. Het is onze aarde onder onze voeten en dus ook letterlijk de grond waarop verder leven op aarde zich afspeelt.

Water

Aarde staat in contact met het water. Water maakt aarde vruchtbaar. Daarom is element water net zo belangrijk als element aarde. Zonder water is er geen aarde en zonder aarde is er geen water. Want hoe kan het water zich vasthouden zonder aarde? Water is vloeibaar en kan verschillende vormen aannemen en daarom minder stoffelijk dan element aarde. Zonder water, kan een zaadje zich niet ontwikkelen in de grond. Uiteraard  gaat het hier om de balans. Te veel aarde zorgt voor een droge onvruchtbare grond, te veel water zorgt voor modder, waardoor aarde wordt weggespoeld. Water staat dus in verbinding met aarde en dient in balans te zijn voor optimale groei van leven.

Lucht

Lucht is iets wat we niet kunnen zien, maar rond ons lichaam wel voelbaar is.  Het lijkt dat lucht niets doet, maar het element lucht zorgt er voor dat water opstijgt vanaf de aarde door warmte (vuur). Lucht bestaat uit gassen en is daarom nog minder stoffelijk en minder tastbaar dan water. Lucht staat in verbinding met water en vuur. Zonder water en vuur is er geen opstijging van lucht mogelijk. Lucht staat daarom in verbinding met vuur en water.

Lucht is altijd om ons heen. We ademen het in en uit. Daarom wordt lucht gekoppeld aan onze ademhaling. Lucht gaat ook over gedachten en het denken. Lucht is iets dat we niet kunnen zien, maar zich wel afspeelt in ons hoofd. 

Vuur

Vuur zorgt voor opwarming van het water op aarde. Het water verdampt door het element vuur. Wanneer er in de lucht wolken ontstaan door warmte, ontladen deze en valt er water op de aarde. Daarom staan vuur en lucht met elkaar in verbinding. Als er te veel vuur zal zijn en er te veel water verdampt, zal water dat op de aarde valt onvoldoende zijn om de natuur er van te onderhouden. Daarnaast heeft vuur zuurstof nodig om te kunnen branden. Bij te weinig lucht (zuurstof) kan vuur zich niet optimaal ontwikkelen en mist de natuur zijn kracht. Bij te weinig water, zal vuur in hevigheid toenemen, waardoor vuur een verwoestend effect kan hebben op de aarde.

Ether

De elementen aarde, lucht, vuur en aarde zijn ergens uit ontstaan. In de oudheid werd er daarom nog een element toegevoegd namelijk het element Ether. Ether is alles in één. Een niet zichtbare overkoepelend element, waaruit  alle andere elementen zijn ontstaan. Ether gaat dus over ruimte, het ontastbare en onverklaarbare.

Samenvatting van de elementen

Het volgende schema is op bovenstaande van toepassing:

Afkomstig uit Weleda-berichten 1988 nr. 164. 

Aarde —> vloeibaar maken —> water 

Water —> verdampen —> lucht

Lucht —> verwarmen —> warmte 

Vuur —> oplossen —> lucht

Lucht —> vloeibaar maken —> water

Water —> verharden —> aarde